Sayfa Yükleniyor...


Uyuşturucu ve Ereksiyon Problemleri
Ereksiyon diğer bir tabirle "sertleşme" erkeklerde cinsel hayatın devamının sağlanması açısından önemlidir. Sertleşmenin tam gerçekleşmemesi de sorun yaratır. Sertleşmede problem varsa aslen bu başka sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir.
Psikolojik nedenlerden dolayı yaşanan ereksiyon problemleri geçicidir. Fakat fiziksel bir aksaklıktan dolayı yaşanan ereksiyon problemleri giderek artma eğilimi gösterir. Ereksiyon sorununa yol açan etmenler arasında sigara, uyuşturucu ve alkol kullanımı yer alır. Yapılan araştırmalar özellikle uyuşturucu ve alkol kullanımının sertleşmeye etkisi için olumsuz birçok yönünün olduğunu göstermektedir. 

 Uyuşturucu ve Ereksiyon Problemleri 

Uyuşturucu madde kullanımı zaman içeresinde artan ereksiyon problemlerine neden olur. Özellikle de kenevir kökenli olanlarda bu durum net bir şekilde gözlemlenir. Uyuşturucular insan sağlığına doğrudan olumsuz olarak etkide bulunan kimyasal maddeleri içerir. Kullanım şekline, dozuna, maddeye ve zamana bağlı olarak beyin hasarı, iç organlarda hasar veya organ kaybı, kalp damar sisteminin bozulması ve haliyle ereksiyon problemleri olur. Uyuşturucu tüm maddeler sağlık açısından zararlıdır fakat etkileri içerdiği kimyasallara göre daha erken veya daha geç görülebilir.

Olumsuz etkileri en fazla olan kimyasallardan biri THC olarak kısaltılan Tetrahidrokanabinol maddesidir. Bu kimyasal damarların bozulmasına yol açar. Ereksiyon, damarların bölgeye kan pompalaması ile gerçekleştiğinden işlev eskisi gibi yerine gelmez duruma gelir. İleri safhalarda kalp krizi gibi hayati durumlar görülür. 

Uyuşturucu maddelerin diğer çok hasar verdiği organ şüphesiz beyindir. Hem düşünsel işlev bozuklukları hem de hormonsal bozulmalar tüm uyuşturucu madde kullanımda görülür. Yetersiz hormon salgısı veya gereksiz fazla salgı durumunda hem psikolojik yönden isteksizlik başlar hem de fiziksel hazırlık cinsel ilişki için yapılamaz. 

Uyuşturucu tedavisi erken dönemde başlatılırsa vücut geriye dönüşle yavaş yavaş kendini toparlayacak ve ereksiyon problemi de ortadan kalkacaktır. Etkili ve uzun süreli madde kullanımında ise tahribatın büyüklüğüne göre eski sağlığa nispeten yakın bir durum elde edilebilir ama çoğu kez eski sağlık düzeyine yeniden ulaşmak mümkün olmaz.

Alkol Kullanımı ve Ereksiyon Problemleri 

Alkol kullanımında erkekler için yanıltıcı bir husus vardır. Alkol çok az miktarda ve ender olarak alındığında uyarıcıdır ve cinsel istek uyandırır. Bu durumda alkol cinselliğe iyi geliyor yanılgısı oluşabilir. Oysa alkol kullanımının zamanla ereksiyon problemlerine yol açtığı bilinmektedir. Zaten fazla miktarda alındığında ereksiyon tam anlamıyla gerçekleşmez.
Uzun süreli alkol tüketenlerde zamanla ereksiyon problemlerinin artığı gözlemlenmiştir. Bu durum hem sinirlerin zayıflamasından hem de kanı organda tutmayı sağlayan sistemin alkol yüzünden bozulmasından kaynaklanır. Alkol kullanan kadın ve erkeklerin kullanmayanlardan daha uzun sürede cinsel tatmine ulaştıkları bilinmektedir. Bu durumun değişen hormon seviyesi ile alakalıdır.

Sigara kullanımı da uzun sürede cinsel işlev bozukluğuna yol açar. Sigara damar sertliği yapar ve kan dolaşımına hasar verir. Özellikle kılcal damarlarda tıkanma oluşturur. Ereksiyon işlevi bu durumdan doğrudan etkilenir. Sigaranın diğer önemli etkisi de kalbe zarar vererek kişinin çabuk yorulmasına, biraz aktivitede soluksuz kalmasına yol açmasıdır. Zira akciğerde de büyük tahribata yol açar. Bu durumda fiziksel güç gerektiren cinsel ilişki sekteye uğrar. Sigara ne kadar erken bırakılırsa etkileri de o düzeyde kısmi olarak ortadan kalkar. 

Görüldüğü üzere sigara, uyuşturucu ve alkol kullanımı erkeklerde ereksiyon problemlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Çünkü ereksiyon beyin, kalp damar sistemi, solunum sistemi ve salgı bezleri ile yakından ilişkili olarak çalışan bir sistem bütünüdür. Dışarıdan alınan kimyasallar bu sistemin bir bölümüne zarar verdiği an ereksiyonun istendiği gibi olmaması zamanla da hiç gerçekleşmemesi söz konusudur. Bu maddelerden uzak durmak kullanım varsa terk etmek sağlık açısından en doğrusu olacaktır.