Sayfa Yükleniyor...

Medikal/Cerrahi Tedavi

Sertleşme bozukluğu tedavisinde önerilen oral ilaçlar fosfodiesteraz 5 inhibitörleridir. Bu ilaçlar penisteki damarlarda genişlemeye neden olur ve kan akımını arttır. Olası tehlikeli yan etkileri nedeniyle bu ilaçların hekim kontrolünde kullanımı gerekmektedir.

Oral ilaçlara yanıt vermeyen hastalara intrakavernöz enjeksiyon (penis içine ilaç enjeksiyonu) önerilebilir. Hastaların kendi penislerine ilaç enjeksiyonu yaptıkları bu yöntem, öğrenme güçlüğü ve hastalar tarafından endişe duyulması nedeniyle bir eğitim programına (bir veya iki vizite) ihtiyaç duymaktadır.

İntrakavernöz enjeksiyon yan etkileri olan bir tedavi yöntemi olup, komplikasyonları arasında penis ağrısı (hastaların % 50’sinde), uzamış ereksiyon ve priyapizm, fibrozis yer almaktadır. Kalıcı impotansla (iktidarsızlık) sonuçlanabilecek geri dönüşümsüz hasarlardan sakınmak amacıyla hastaların uzamış (4 saatten fazla) ereksiyondan sonra,  doktorlarına tekrar başvurmaları önerilmektedir.

Cerrahi tedavi:

Şiddetli sertleşme bozukluğu olan hastalarda diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda, penisin içerisine sertleşmeyi sağlayacak protezlerin yerleştirildiği operasyon olan penil protez uygulaması son seçenek olarak önerilmektedir. Penil protez uygulaması sonrası mekanik yetersizlik ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar görülebilir. Enfekte protezin çıkarılması, ağır antibiyotik tedavisi ve 6-12 ay sonra yeni bir protezin yerleştirilmesi gerekir.