Sayfa Yükleniyor...Hangi İlaçlar ve Maddeler Sertleşme İçin Sorun Oluşturur?

Hangi İlaçlar ve Maddeler Sertleşme İçin Sorun Oluşturur?
Erkekler her zaman ereksiyona başarılı bir şekilde ulaşamayabilir ve bu başarısızlık nadiren gerçekleşir ise, tıbbi bir sorun olarak kabul edilmez. Sertleşme problemi erkekler için yaygın bir durumdur. İlaç ve uyuşturucu kullanımı da dâhil olmak üzere birçok faktör bu sorunun yaşanma ihtimalini arttırmaktadır.

Reçeteli, reçetesiz ve farklı amaçlar ile kullanılan ilaçlar vücudu birçok şekilde etkileyebilir. Uzun süreli ilaç kullanımı ve sertleşmeye etkileri konusunda genellikle olumsuz yorumlar bulunmaktadır. Bu etkilerin en önemli olanlarından biri sertleşme problemidir. Reçeteli ilaç kullanılıyor ise ve bu sorun yaşanmaya başlanmışsa, kişi doktoru ile görüşmelidir. Mevcut ilaçların yararlarını ve risklerini öğrenmelidir. Ayrıca, doktor farklı ilaçlar önerebilir. 

 Hangi İlaçlar ve Maddeler Sertleşme İçin Sorun Oluşturur?
 
Bazı antidepresan türleri, erektil disfonksiyona yani sertleşmemeye neden olabilmektedir. Bunlar; amitriptilin ve imipramin gibi trisiklik olanlar, fenelzin, izokarboksazid gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler), sitalopram, fluoksetin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar), duloksetin ve venlafaksin gibi seçici serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SSNRI'ler) olarak sayılabilir. Bu ilaçlar, beyindeki prolaktin ve serotonin gibi farklı kimyasalların değerlerini yükseltir ya da düşürür. Bu durumun çoğu erkekte erekte olmayı güçleştirdiği görülmüştür. Bununla birlikte, bu kimyasalların cinsel işlevi nasıl etkilediği tam anlamı ile bilinmemektedir. 

Sisplatin, vinkristin ve bortezomib gibi bazı kemoterapi ilaçları periferik nöropatiye neden olabilir. Bu durum, sinir sistemine zarar verir. Periferik nöropati bazen ereksiyonları kontrol eden penisteki sinirleri etkileyebilir ve sertleşmede sorun yaşanabilir. Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan bazı ilaç türleri, penisteki düz kasların gevşemesini engelleyebilir. Bu etki ile penise gereken yeterli miktarda kan gidemez. Böylece, doğru kan akışı olmadığından, ereksiyon elde edilemez. Bu ilaçlar atenolol ve metprolol gibi beta blokerleri, hidroklorotiyazid ve klorthalidon gibi diüretikleri içerir. Bazı ilaçlar, vücuttaki testosteron seviyesini azaltabilir veya testosteronun salgılanmasını engelleyebilir. Bu etki, karşı cinse olan ilgiyi azaltabilir. 

Bu ilaçlar difenhidramin ve dimenhidrinat gibi antihistaminikler, digoksin ve spironolakton gibi bazı kalp ilaçları, prednizon ve metilprednizolon gibi kortikosteroidler, siproteron, flutamid ve bicalutamide gibi antiandrojenlerdir. Bazı mide ilaçları da erektil disfonksiyona neden olabilir. Bu ilaçlar H2-reseptör antagonistleri olarak adlandırılır ve ranitidin (Zantac) ve simetidin (Tagamet) içerir.

Bazı kişilerde veya yüksek dozlarda, bu ilaçlar testosteronun çalışmasını engelleyebilir. Diğer bir yönden, uyuşturucu maddeler yasa dışı uyuşturucuları, aynı zamanda kötüye kullanılan reçeteli ilaçları içerebilir. Uyuşturucuyu eğlence amaçlı kullanmak vücudun işlevlerini değiştirir ve ciddi hasarlara neden olur. Sertleşmeyi etkileyebilecek rekreasyon ilaçları kan damarlarının daralmasına neden olarak, yeterli kanın penise ulaşmasını engeller. Karşı cinse olan ilgiyi oldukça azaltabilir. Cinsel isteği azaltır.
 
 Sertleşme Sorununa Yönelik Tedaviler Nelerdir? 
 
İlaç kullanımının sertleşme sorununa sebep olduğu düşünülüyor ise, kesinlikle doktora görülmelidir. Doktor, normal ve sağlıklı bir cinsel hayata geri dönülmesi için gereken tedaviyi uygulayacaktır. Sertleşme probleminin sayısız potansiyel nedeni vardır. Fakat doktorlar genellikle çok fazla soru sorarak ve yapılması gereken kan testlerini gerçekleştirir. Bu sayede, problemin ilaç kullanımından olup olmadığını kolayca anlayabilir. Bu tür testler, diğer unsurların yanı sıra kalp sorunları, şeker hastalığı ve testosteronu kontrol eder. Doktor ayrıca cinsel organ da dâhil olmak üzere fiziki bir muayene etmektedir.

Tedavi gerektiren bir tanıyı düşünmeden önce, doktor en az 3 aydır devam eden semptomları araştırır. Sonucunda tedaviyi belirler. Gerekirse ilaç dozu en aza indirilir ya da tamamen bıraktırılır. Eğer sertleşme problemi devam ederse, sigara içiliyorsa bırakılmalıdır. Egzersiz ve beslenme düzeninde de değişiklikler yapılmalıdır.